Zastřešení

Přednosti  kvalitního  polykarbonátového zastřešení :

 • nedochází ke znečišťování vody v bazénu okolními vlivy
 • zamezí výrazným tepelným  ztrátám 
 • sníží se odpařování vody
 • sníží se potřeba chemické úpravy vody
 • dochází k prodloužení koupací sezóny od dubna do října a to i za nepříznivých podmínek.

 

Polykarbonátová zastřešení nabízíme v několika typech :

 

Z A S T  Ř E Š E N Í      K L A S I K

 • obloukové zastřešení
 • nejoblíbenější typ zastřešení
 • lze ho vyrobit i ve vysokém provedení

Z A S T Ř E Š E N Í    N A    Z E Ď

 • obloukové zastřešení s jednou stranou na zdi
 • zastřešení, které vytváří u zdi maximální pochozí výšku. 

Z A S T Ř E Š E N Í    N Í Z K É

 • obloukové zastřešení se dvěma stranami rovnými
 • nízké zastřešení, které nebrání výhledu

Z A S T Ř E Š E N Í     H A R M O N Y

 • obloukové zastřešení s jednou stranou rovnou
 • vytváří prostor pro pohodlný pohyb u bazénu.

 

ATYPICKÁ ZASTŘEŠENÍ

 

ATYP  (KLASIK s vysokým obloukem)

ATYP   ( KLASIK  s velkým modulem HARMONY)